Klapy ppoż

Klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Klapy w zależności od prowadzonych ciągów wentylacyjnych są okrągłe lub prostokątne, z możliwością zabudowy w większości przegród (również w ściance kartonowo – gipsowej). Klapy przeciwpożarowe są sterowane i kontrolowane przez odpowiednio dobraną AUTOMATYKĘ.