Klimatyzacja i chłodnictwo

Urządzenia chłodnicze składające się w większości przypadku z jednostki zewnętrznej (agregatu zwanego inaczej skraplaczem) oraz z jednostki wewnętrznej (parownika). Urządzenia oprócz połączeń elektryczno-sterujących, są połączone przewodami dla czynnika chłodniczego (najczęściej freon lub woda). GreKa zapewnia Klientom odpowiedni dobór urządzenia, wykonanie projektu instalacji i fachowy montaż.

Klimatyzatory

Klimatyzator czyli urządzenie chłodnicze wykorzystujące jako czynnik chłodniczy freon. Już prawie każdy klimatyzator spełnia również funkcję pompy ciepła – czyli odwróconego sytemu chłodniczego, spełniającego funkcję grzania.

Klimatyzator Daikin Comfort w Greka thumb

Klimakonwektory

Urządzenie zwane inaczej „fan-coil” - urządzenie chłodnicze wykorzystujące jako czynnik chłodniczy wodę lub mieszaninę wody (np. woda z glikolem – wersja przeciwzamrożeniowa).