Rekuperatory

Czyli centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła – energooszczędna wersja wprowadzenia świeżego powietrza, ogrzanego powietrzem wyciąganym z pomieszczenia. Wszystko dzięki wymiennikowi w rekuperatorze, który ma za zadanie odzysk ciepła. Powietrze z rekuperatora rozprowadzane jest po pomieszczeniach kanałami i kształtkami wentylacyjnymi.