Sukcesja pokoleniowa

Firma jest naszym trzecim dzieckiem. Obie córki wzrastały w obecności tematów związanych z GreKą, a jedna z nich nieświadomie uczestniczyła w procesie sukcesji firmy od najmłodszych lat.

Barbara Kałka

Anna Kałka – Grycza, młodsza córka założycieli, w trakcie nauki szkolnej i licealnej odbywała niejednokrotnie letnie praktyki w administracji, poznając lepiej Pracowników Firmy i obserwując poczynania swoich Rodziców. Wybór dotyczący wykształcenia wyższego padł na studia ekonomiczne, po których podjęła pracę w dużej polskiej firmie motoryzacyjnej w dziale HR. Decyzja o przejściu w 2010r. do firmy rodziców nie była planowana.

Razem z córką w życie firmy zaangażował się również mąż Maciej Grycza, magister inżynier, który we wcześniejszych firmach był odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości produkcji. GreKę zasilił w dziale sprzedaży, budując od nowa działkę eksportową własnych produktów. Na efekty Jego pracy nie trzeba było długo czekać.

Zarząd firmy greka

W 2014r. spółka podjęła uchwałę, nad przyjęciem do Zarządu Anny Kałka – Grycza w funkcji Członka Zarządu. Funkcję Prokurenta objęła starsza córka Katarzyna Kałka, z zawodu lekarz, nie związana z działalnością firmy. Tymi zmianami, rodzina właścicielska rozpoczęła fazę sukcesji pokoleniowej firmy. Pierwszy etap związany jest z przekazaniem wiedzy. Na kolejny okres planowany jest etap przekazania władzy. Rodzina właścicielska w ramach pogłębiana tematyki związanej z charakterem firm rodzinnych i przekazaniem w niej sterów, dołączyła do środowiska Firm Rodzinnych. Anna Kałka – Grycza wraz z sukcesorką bydgoskiej firmy rodzinnej Darpol założyły w listopadzie 2014r. oddział Instytutu Biznesu Rodzinnego w regionie Kujawsko – Pomorskim (LINK), który jednoczy regionalne środowisko firm rodzinnych proponując przy tym profesjonalne doradztwo zewnętrznych specjalistów.